Bronto Skylift har ett brett sortiment av lastbilsmonterade plattformar med stor räckvidd för inspektion av vindkraftverk, underhåll, reparation och rengöring. I över 40 år har vi levererat isolerade och icke-isolerade lastbilsmonterade plattformar i hela världen. 

Konstruerade för hög prestanda och säkerhet

Alla Bronto-produkter är konstruerade för att förbättra prestationsförmågan och effektiviteten vid arbete på hög höjd och i krävande miljöer. Den goda manöverförmågan gör det möjligt att snabbt köra och positionera hävaren på arbetsplatsen. Tack vare avancerade reglage och automatisk nivellering av stödbenen kan enheten riggas och köras ut inom loppet av några minuter.

Dessa arbetsplattformar förenar extrem räckvidd med ett brett sortiment tillvalsfunktioner. I vindkraftspaketet ingår en 3,7 m bred, utfällbar arbetskorg med inbyggda anslutningar för elektricitet, tryckluft och vatten. Till tillvalsfunktionerna hör en elgenerator, högtryckstvätt och en vattentank.

Säkerhetsfunktionerna har optimerats genom kontinuerligt utvecklingsarbete och har testats under lång tid under mycket krävande förhållanden. Standardsäkerhetsfunktionerna innefattar:

  • Styrsystemet Bronto+ och enkel manöverförmåga möjliggör mjuk, exakt och säker
  • Stabila arbetsplattformar som är permanent kopplade till teleskopbommen gör det möjligt att arbeta säkert i stark vind (även vid vindhastighet över 12 m/s).
  • Manövrering från arbetsplattformen ger överlägsen sikt och driftprecision
  • Komradio mellan arbetsplattformen och marken
  • Sensor för belastning av arbetskorgen och larm för överbelastning
  • Mätare för vindhastighet och larm
  • Två nödnedkörningssystem (t.ex. om bränslet tar slut)
  • Spärrar förhindrar att bommarna lyfts förrän stödbenen har markkontakt och enheten är korrekt nivellerad
  • Nödstoppsfunktioner från arbetsplattformen, manöverpanelen på marken och manövercentralen för stödbenen
  • Tvillingcylindrar på huvudbommen förbättrar stabiliteten i sidled och ökar säkerheten. Det mindre cylinderformatet ger mindre lagringsutrymme under däcket.

Produkter för vindkraft

Sky background
Ledade HLA-hävare
HLA articulated aerial work platforms
HLA-serien (High Level Articulated) är de ultimata produkterna för arbete på hög höjd. Dess optimerade höjd-/viktförhållande ger maximal vertikal och horisontell räckvidd utan att försämra fordonets manöverförmåga eller köregenskaper.
XDT-hävare med teleskopbom
XDT telescopic aerial work platforms
XDT eXtra Duty Telescopic-serien har mycket gott renommé och är populär för sina mångsidiga funktioner.. Dess räckvidd, kompakta konstruktion och pålitliga användbarhet är en stabil bas för effektivt, produktivt och säkert arbete på hög höjd.