SI-isolerade arbetsplattformar för underhåll av kraftledningar 

SI-isolerade plattformar är ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt att nå strömförande kraftledningar. Den höga säkra arbetslasten och vinschens kapacitet gör det möjligt att serva strömförande ledningar med bara händer och alla typer av tunga reparationer. 

SI-serien har följande funktioner:

  • Detektor för bomläckage indikerar den faktiska strömmen som registreras av personalen på plattformen och den fiberförstärkta plastbommen (FRP).
  • Fjärrstyrning (tillval) som gör det möjligt att positionera arbetsplattformen vid den strömförande ledaren från marken.
  • En koronaring med skarpa kanter ger en konsekvent spänningsgradient längs med FRP-bommens längd. Detta förhindrar potentiellt skadlig positiv koronaaktivitet på eller i närheten av bommens yta.