Maximize uptime

PRODUKTSUPPORT

FJÄRRSUPPORT MED BRONTO POINTR

Verktyget Bronto POINTR för guidad fjärrdiagnostik är en snabb onlinetjänst för att lösa akuta problem. Den ger visuell support vilket underlättar och effektiviserar problemlösning. Kunden behöver bara en fjärranslutning som t.ex. en vanlig mobiltelefon. När vi tagit emot ett foto av problemet eller störningen kan vi snabbt skicka visuella rutiner för att guida dig vid problemlösningen.

FJÄRRÖVERVAKNING OCH SUPPORT MED BRONTO COMPASS

Bronto Compass är ett flexibelt och mångsidigt fjärrdiagnossystem för exakt problemlösning i realtid vid svåra och oväntade förhållanden. Vid ett fel eller en störning kan Bronto Skylift hjälpa operatören och underhållspersonalen genom att erbjuda fjärrhjälp för diagnos, kalibrering och nödvändiga justeringar av plattformen.

Alla delar av plattformen, systemparametrar och funktioner kan inspekteras online eller via loggdata i minnet för styrsystemet Bronto+. Med hjälp av den här funktionen kan felen och orsakerna snabbt identifieras, analyseras och avhjälpas, vilket minskar driftstoppen och onödiga kostnader.

SERVICEBESÖK OCH INSPEKTIONER

Genom partnerskap med Bronto Skylift kan du säkra din prestationsförmåga i fält med våra kvalificerade inspektörer och tekniker enligt ömsesidiga avtal och de nationella bestämmelser som gäller för dig. Aktivt förebyggande underhåll underlättar att utvärdera potentiella risker och vidta nödvändiga åtgärder innan ett problem uppstår. Regelbundna servicebesök ökar även vår förståelse för dina specifika behov och hjälper oss identifiera områden och möjligheter att förbättra pålitligheten, effektiviteten och säkerheten hos din utrustning och för din personal.

BRONTO DOCTOR SERVICES

Bronto Doctor Services är ett inspektionskoncept som säkrar dina investeringar i utrustning på ett proaktivt sätt. Det gör det möjligt för dig att öka förutsägbarheten i dina underhållsbehov, minimera underhållskostnaderna under produkternas livstid, samt maximera utrustningens andrahandsvärde. Du kan välja mellan tre olika servicenivåer:

 • Plan A
  • Avläsning och analys av felkoder från styrsystemet och rapportering av resultaten
  • Detta arbete kan göras via Compass eller lokalt vid Bronto Service Center
 • Plan B
  • Samma innehåll som i plan A
  • Preliminär kontroll av t.ex. räckviddsövervakning, gränslägesbrytare, hydraulsystem och mekaniska strukturer
  • En detaljerad rapport och offert för reparationsarbeten
 • Plan C
  • Samma innehåll som i plan A och B
  • Inspektion av skicket inklusive t.ex. analys av hydraulolja, mätningar av räckviddsövervakningssystemet, provning av cylindertätningar, inspektion av lackering och uppskattning av andrahandsvärde
  • En detaljerad rapport och offert för reparationsarbeten
  • Sex månaders reparationsgaranti

ÖVERSYN

REPARATIONSTJÄNSTER

Bronto Skylift erbjuder reparationstjänster genom kvalificerad och engagerade proffs. Aktiv hantering av identifierade fel förbättrar inte bara säkerheten och pålitligheten, utan även den långsiktiga kostnadseffektiviteten.

Reparationerna utförs enligt ett schema som följer anvisningarna för schemalagt periodiskt underhåll. Våra tekniker dokumenterar alla komponentfel som konstateras vid inspektioner och ger rekommendationer för avhjälpande åtgärder som ska utföras under nästa planerade reparation. Vid oväntade fel kan vi utföra nödreparationer.

SKYLIFTFLEET.COM

Skyliftfleet.com är ett omfattande system för fjärrsupport och -optimering och en underhållsdatabas för dina varierande behov. Det gör det möjligt att optimera prestandan hos en enskild Bronto-enhet, men kan även underlätta effektiv och produktiv användning av hela fordonsflottan.

Systemet samlar in och lagrar alla detaljerade loggdata för din Bronto-enhets drift och underhåll, funktioner, energiförbrukning och andra viktiga systemparametrar. Det gör det möjligt att använda olika fjärrinspektionsfunktioner, kalibrering och justering, samt övervakning av enheten för proaktivt underhåll.

Några av styrkorna med Skyliftfleet.com:

 • Uppföljning av enheternas driftfrekvens och upptid
 • Optimering av enhetens respons och förflyttning med hjälp av enhetens positioneringskarta
 • Optimering av enheternas funktionsanvändning – utnyttja alla enheters fulla potential 
 • Användnings- och underhållsanvisningar i realtid och säkerhetsrapporter för optimerad prestanda
 • Spårningssystem för underhållsåtgärder och databas för alla underhållsrelaterade dokument
 • Omfattande support för en enskild enhet och även för din bredare driftstrategi

BRONTO MOBILE CLINIC

Den fullutrustade Bronto Mobile Clinic är en kostnadseffektiv och flexibel lösning för reparationer hos kund. Det gör det möjligt för oss att underhålla och reparera alla Bronto-fordon i hela världen, även på platser där det inte finns några serviceanläggningar. Vår Mobile Clinic-verkstad är en vanlig 20-fotscontainer som kan transporteras på valfritt sätt (tåg, båt och lastbil). På insidan är den uppdelad i två sektioner med en ljudisolerad vägg: Verkstaden och maskinsidan. Mobile Clinic-verkstaden innehåller en generator, en luftkompressor, en högtryckstvätt, en oljerenings- och pumpenhet, svetsverktyg och givetvis alla nödvändiga handverktyg som krävs för effektiv service.

RESERVDELAR

Om du strävar efter maximal pålitlighet och prestanda, behöver du kvalitet ut i minsta detalj. Bronto Skylifts snabba och pålitliga reservdelsservice ger dig alla komponenter som du behöver under ditt fordons livstid. När du köper en ny Bronto-produkt kan du lita på att du har tillgång till reservdelar under minst 25 års tid.

Våra reservdelsleveranser kan t.ex. innefattar egentillverkade delar, anpassade Bronto OEM-delar eller diverse förbrukningsmaterial. Du kan även höra med oss om det finns rekonditionerade eller fabriksreparerade delar som processorer och sensorer.