Add value

UTBILDNING

Ett bra utbildningsprogram är en garanti för att utrustningen kan användas på ett säkert sätt och säkerställer att operatörerna kan utnyttja plattformens funktioner och använda dem på korrekt sätt. Detta förbättrar drifteffektiviteten, skyddar operatörerna och minskar risken för extra underhållskostnader till följd av felaktig användning.

Utrustningen är beroende av operatörerna, och därför hjälper Bronto Skylift dig att utnyttja den maximalt genom att dela med sig av vår kompetens och expertis genom utbildnings- och konsultationsverksamhet. Beroende på utbildning kan kurserna hållas vid dina anläggningar eller på Bronto Academy. Vårt eget utbildningscenter ligger i Tampere, Finland, och är godkänt av International Powered Access Federation (IPAF).

UTBILDNING FÖR OPERATÖRSLICENS FÖR BRONTO SKYLIFT (BSOL)

BSOL-utbildningen lever upp till samma rättsliga kriterier som IPAF-säkerhetsutbildningen, men är skräddarsydd för Bronto-utrustning. Tvådagarskursen innefattar säkerhetsutbildning, utbildning inom manövrering av hävaren och professionella råd för realistiska situationer. Bronto Skylift Operator License utfärdas till operatörer som blir godkända på utbildningen.

IPAF/PAL-UTBILDNING 

Vi är även auktoriserad utbildare för operatörssäkerhetskurser från International Powered Access Federation (IPAF). Alla deltagare som blir godkända på IPAF-utbildningen och testerna får en PAL-licens (Powered Access License).

PRODUKTUTBILDNING

Produktutbildning ges i form av flera olika kurser från grundläggande kunskaper till högre expertis. På grundnivån får nyanställda en introduktion till Bronto Skylifts produktprogram och olika typer av enheter. Till det mer detaljerade innehållet hör styrsystemen Bronto+, GCS och HDT, kalibrering och fjärrövervakning med Compass.

SERVICEUTBILDNING

Serviceutbildningen innefattar liknande teman som produktutbildningen, men ger mer information och ytterligare praktiska tillämpningar. Det viktigaste innehållet utgörs av den allmänna underhållsutbildningen, utbildningen inom laddning av programvara och utbildningen för avancerade studier.

UTBILDNING MED BRONTOS HÄVARESIMULATOR

Brontos träningssimulator är ett intressant och engagerande alternativ för virtuell manövrering och styrning av en Bronto-plattform. Lösningen innefattar ett komplett styrsystem av typ Bronto+ och paneler med autentiska rörelser och funktioner. Skräddarsydda spår och mål finns som tillval för maximal räddningsberedskap.

AVANCERAD SERVICEUTBILDNING 

Målsättningen för den avancerade serviceutbildningen är att lära sig hur bredare årliga inspektioner ska kunna utföras på de datoriserade enheterna. För att den här utbildningen ska ge bäst resultat, är minst sex månaders erfarenhet av inspektion av Bronto-enheter ett förkunskapskrav.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING

Optimerad prestationsförmåga i olika miljöer och under olika förhållanden kan även kräva vissa kundspecifika manöverprinciper. Genom att inrikta oss på dina specifika behov kan vi skräddarsy ett utbildningspaket och hjälpa dig hantera de typiska utmaningar som du ställs inför i ditt arbete. En kurs kan t.ex. innefatta regionala brandbekämpningstekniker och de bästa metoderna för att tillämpa dem med en plattform.

KONSULTATION

Som Bronto Skylifts partner kan du alltid utnyttja vår kompetens för att lösa eventuella problem eller förbättra pålitligheten eller prestandan hos din utrustning. Vi kan erbjuda teknisk rådgivning när du t.ex. behöver byta chassi på din Bronto-enhet eller lägga till nya funktioner. Vår tekniska kompetens och kunskaper inom drift kan även vara till hjälp med större problem som inte ligger inom ramarna för vanlig produktsupport.

SERVICEAVTAL

Med Bronto Service-avtal kan du lita på att din Bronto-utrustning hålls i bästa möjliga skick under hela livscykeln. Innehållet i avtalet kan anpassas helt efter dina behov och önskemål. Det omfattar årliga inspektioner och servicebesök, men kan även utökas till annan service såsom detaljerade inspektioner, andra underhållsarbeten och reservdelar.