Bronto Skylift säljer specialkonstruerade arbetsplattformar för kraftledningsinstallation, underhåll, reparation och rengöring.. Energi- och resurssektorn innefattar kritiska maskiner och konstruktioner kräver regelbundna inspektioner och enkla reparationer vid funktionsfel. Bronto-enheter uppfyller dessa behov av snabb riggning, enastående räckvidd, stora arbetskorgar och flexibel tillgång på skräddarsydda verktyg och tillbehör.

Isolerad säkerhet och effektivitet

Vår isolerade arbetsplattform gör det möjligt att arbeta på strömförande kraftledningar med upp till 765 kV. Tack vare den höga arbetslasten och vinschkapaciteten gör konfigurationen det möjligt att utföra underhåll på strömförande ledningar och andra krävande reparationer. Enheten kan även användas för att transportera personal, verktyg och utrustning medan ledningsinstallatören transporteras till arbetsplatsen.

De isolerade plattformarna har bl.a. en detektor för bomläckage, fjärrstyrning (tillval) och en koronaring med skarpa kanter som ger en konsekvent spänningsgradient längs den fiberförstärkta plastbommen (FRP).

Alla Bronto-enheter kan användas när stödbenen bara är utfällda på ena sidan. Detta gör det möjligt att rigga och använda hävaren i slutna och trånga utrymmen. De isolerade enheterna har en arbetskorg av standardtyp som kan vridas 60° åt vänster och 60° åt höger. Det innebär att operatören kan köra upp till arbetsytan och vrida arbetskorgen så att den står rakt framför arbetsytan.

Vårt sortiment omfattar flera icke-isolerade Bronto-enheter med en stålbom av standardtyp som ger överlägsen åtkomst till höga arbetsytor. I större modeller fälls även plattformsbommen ut för att ge extra horisontell räckvidd så att det är möjligt att arbeta i trånga utrymmen och även i utrymmen under markplan. Det ger ökad säkerhet och bättre användningspotential, eftersom en enhet kan täcka ett större arbetsområde från en enda plats.

Produkter för arbetstillämpningar

Sky background
SI-isolerade hävare
SI-serien är ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt att nå strömförande kraftledningar. Tack vare den höga arbetslasten och vinschkapaciteten gör dessa enheter det möjligt att utföra underhåll på strömförande ledningar och andra krävande reparationer.