Bronto Skylift är internationellt ledande inom lastbilsmonterade hydrauliska plattformar. Vi konstruerar, tillverkar, säljer och servar utrustning för räddning och brandbekämpning, samt konstruktionsarbete.

Vårt produktsortiment innefattar ca 50 modeller med 17 till 112 meters arbetshöjd. Den avancerade modulariteten möjliggör även otaliga kundspecifika modifikationer. Under de senaste 50 åren har vi levererat över 6 700 enheter till brandkårer och industrikunder i fler än 120 länder i alla världsdelar.

Vårt säte och våra tillverkningsanläggningar finns i Finland. Vi har även dotterbolag i Tyskland, Sverige, Schweiz och USA. Som en del av Morita-koncernen följer vi företagets överensstämmelsepolicyer.

Kvalitet

Bronto Skylift Switzerland

Som partner representerar Bronto Skylift traditionella finska dygder som ärlighet, pålitlighet och hållbarhet. Du kan alltid lita på att vi håller vad vi lovar och att vårt företag lever upp till dina förväntningar på kvalitet och service.

Bronto Skylifts flexibla process från beställning till leverans ger korta ledtider och kundorienterad tillverkning. Produktkvaliteten kontrolleras kontinuerligt under tillverkningen och verifieras av våra kvalitetskontrollanter före leverans.

Vårt kvalitetshanteringssystem ISO 9001 innefattar alla våra funktioner från produktdesign till eftermarknad. Vår kvalitetspolicy kontrolleras regelbundet genom intern och extern granskning.

MILJÖ

Bronto Skylift strävar efter att kontinuerligt förbättra processerna och produkterna för att begränsa miljöeffekterna av företagets verksamhet.. Våra produkters höga kvalitet innebär pålitlig prestanda, längre serviceintervall och mindre förbrukning av reservdelar – allt detta minskar miljöeffekterna av att använda produkten. Sedan 1999 har vi haft ett certifierat miljöstyrsystem som baseras på ISO 14001. 

Sky background